American English File

دانلود مجموعه کتاب های امریکن اینگلیش فایل، ویرایش دوم

این مجموعه 6 جلدی یکی از بهترین مجموعه کتاب های عمومی برای یادگیری و ارتقاء زبان انگلیسی می باشد

شما می توانید با توجه به لینک های موجود، فایل مورد نظر خود را از لیست زیر انتخاب و دانلود نمایید.

فایل های موجود: Student Book  , Workbook , Videoes , Audio Files

پسورد فایل های این بخشlanguagedownload.ir


 

American English File Starter

دانلود کتاب امریکن اینگلیش فایل استارتر ویرایش دوم

این نسخه سطح ابتدایی از این مجموعه 6 جلدی می باشد

 

فایل های موجود: Student Book , Teacher's Book , Workbook , Software , Audio Files

 دانلود کتاب دانش آموز مجموعه American English File Starter-Second Edition – فایل پی دی اف(حجم 54 مگابایت)

 دانلود کتاب دانش آموز مجموعه American English File Starter-Second Edition – فایلهای صوتی (حجم 468 مگابایت)

 دانلود کتاب تمرین مجموعه American English File Starter-Second Edition – فایل پی دی اف (حجم 20 مگابایت)

 دانلود کتاب تمرین مجموعه American English File Starter-Second Edition – فایلهای صوتی (حجم 49 مگابایت)

 دانلود کتاب معلم مجموعه American English File Starter-Second Edition – فایل پی دی اف (حجم 79 مگابایت)

 دانلود فیلمهای آموزشی مجموعه American English File Starter-Second Edition – فایلهای ویدیویی(حجم 199 مگابایت)

 دانلود نرم افزار دانش آموز مجموعه American English File Starter-Second Edition (حجم 100 مگابایت)

 دانلود نرم افزار معلم مجموعه American English File Starter-Second Edition (حجم 105 مگابایت)

پسوردlanguagedownload.ir


 

American English File 1 - Second Edition

دانلود کتاب امریکن اینگلیش فایل یک ویرایش دوم

این نسخه سطح اول (بالاتر از استارتر) از این مجموعه 6 جلدی می باشد

 

فایل های موجود: Student Book , Teacher's Book , Workbook , Videoes , Audio Files

 دانلود کتاب دانش آموز مجموعه American English File 1-Second Edition – فایل پی دی اف(حجم 80 مگابایت)

 دانلود کتاب دانش آموز مجموعه American English File 1-Second Edition – فایلهای صوتی (حجم 104 مگابایت)

 دانلود کتاب تمرین مجموعه American English File 1-Second Edition – فایل پی دی اف (حجم 48 مگابایت)

 دانلود کتاب تمرین مجموعه American English File 1-Second Edition – فایلهای صوتی (حجم 93 مگابایت)

 دانلود کتاب معلم مجموعه American English File 1-Second Edition – فایل پی دی اف (حجم 72 مگابایت)

 دانلود فیلمهای آموزشی مجموعه American English File 1-Second Edition – فایلهای ویدیویی(حجم 651 مگابایت)

پسوردlanguagedownload.ir


 

American English File 2 - Second Edition

دانلود کتاب امریکن اینگلیش فایل دو، ویرایش دوم

این نسخه سطح دوم از این مجموعه 6 جلدی می باشد

 

فایل های موجود: Student Book  , Workbook , Videoes , Audio Files

 دانلود کتاب دانش آموز مجموعه American English File 2-Second Edition – فایل پی دی اف(حجم 83 مگابایت)

 دانلود کتاب دانش آموز مجموعه American English File 2-Second Edition – فایلهای صوتی (حجم 595 مگابایت)

 دانلود کتاب تمرین مجموعه American English File 2-Second Edition – فایل پی دی اف (حجم 37 مگابایت)

 دانلود کتاب تمرین مجموعه American English File 2-Second Edition – فایلهای صوتی (حجم 96 مگابایت)

 دانلود فیلمهای آموزشی مجموعه American English File 2-Second Edition – فایلهای ویدیویی(حجم 744 مگابایت)

پسوردlanguagedownload.ir


 

American English File 3 - Second Edition

دانلود کتاب امریکن اینگلیش فایل سوم، ویرایش دوم

این نسخه جلد سوم از این مجموعه 6 جلدی می باشد

 

فایل های موجود: Student Book  , Workbook , Videoes , Audio Files

 دانلود کتاب دانش آموز مجموعه American English File 3-Second Edition – فایل پی دی اف(حجم 75 مگابایت)

 دانلود کتاب دانش آموز مجموعه American English File 3-Second Edition – فایلهای صوتی (حجم 388 مگابایت)

 دانلود کتاب تمرین مجموعه American English File 3-Second Edition – فایل پی دی اف (حجم 31 مگابایت)

 دانلود کتاب تمرین مجموعه American English File 3-Second Edition – فایلهای صوتی (حجم 75 مگابایت)

 دانلود فیلمهای آموزشی مجموعه American English File 3-Second Edition – فایلهای ویدیویی(حجم 536 مگابایت)

پسوردlanguagedownload.ir


 

American English File 4 - Second Edition

دانلود کتاب امریکن اینگلیش فایل چهار، ویرایش دوم

این نسخه جلد چهارم از این مجموعه 6 جلدی می باشد

 

فایل های موجود: Student Book  , Workbook , Videoes , Audio Files

 دانلود کتاب دانش آموز مجموعه American English File 4-Second Edition – فایل پی دی اف(حجم 47 مگابایت)

 دانلود کتاب دانش آموز مجموعه American English File 4-Second Edition – فایلهای صوتی (حجم 282 مگابایت)

 دانلود کتاب تمرین مجموعه American English File 4-Second Edition – فایل پی دی اف (حجم 40 مگابایت)

 دانلود کتاب تمرین مجموعه American English File 4-Second Edition – فایلهای صوتی (حجم 74 مگابایت)

 دانلود فیلمهای آموزشی مجموعه American English File 4-Second Edition – فایلهای ویدیویی(حجم 541 مگابایت)

پسوردlanguagedownload.ir


 

American English File 5 - Second Edition

دانلود کتاب امریکن اینگلیش فایل پنج، ویرایش دوم

این نسخه جلد پنجم از این مجموعه 6 جلدی می باشد

 

فایل های موجود: Student Book  , Workbook , Videoes , Audio Files

 دانلود کتاب دانش آموز مجموعه American English File 5-Second Edition – فایل پی دی اف(حجم 79 مگابایت)

 دانلود کتاب دانش آموز مجموعه American English File 5-Second Edition – فایلهای صوتی (حجم 262 مگابایت)

 دانلود کتاب تمرین مجموعه American English File 5-Second Edition – فایل پی دی اف (حجم 29 مگابایت)

 دانلود کتاب تمرین مجموعه American English File 5-Second Edition – فایلهای صوتی (حجم 48 مگابایت)

 دانلود فیلمهای آموزشی مجموعه American English File 5-Second Edition – فایلهای ویدیویی(حجم 473 مگابایت)

پسوردlanguagedownload.ir


دوره های آموزشی

دوره آیلتس آکادمیک

__________________

دوره آیلتس جنرال 

__________________


دوره پیش آیلتس

__________________

دوره های عمومی

 

اطلاعات بیشتر:

درباره ما

تماس با ما

معرفی و دانلود منابع اصلی

 

معرفی و دانلود منابع پیش آیلتس

 

دانلود منابع عمومی

 

نمونه سوالات آیلتس