دوره پیش آیلتس

قدم اول برای شرکت در دوره های اصلی آیلتس، آشنایی کافی با زبان انگلیسی می باشد. زبان آموزانی که سطحی پایین تر از متوسط (Intermediate) دارند، بایستی در دوره های پیش آیلتس (Pre-IELTS) شرکت نمایند.

این دوره ها شامل 30 ساعت آموزش خصوصی بوده که برحسب شرایط ویژه هر متقاضی به صورت عادی یا فشرده برگزار می شود.

شایان ذکر است، منابع آموزشی دوره پیش آیلتس برای هر دو آزمون آیلتس آکادمیک و آیلتس جنرال مشترک می باشد.

با شرکت در این دوره و با فراگیری واژگان و تکنیک های گرامری کاربردی، دانش متقاضیان از زبان انگلیسی به نحو چشمگیری افزایش یافته و جهت شرکت در دوره اصلی آیلتس آماده می شوند.

دوره های آموزشی

دوره آیلتس آکادمیک

__________________

دوره آیلتس جنرال 

__________________

دوره های عمومی

 

معرفی و دانلود منابع اصلی

 

نمونه سوالات آیلتس

 

مطالب

 

همکاری